هزینه‌های ثبت‌نام برای شرکت‌کنندگان از ایران:


ثبت نام زود هنگام تا تاریخ 24 اسفندماه 1397:

250 هزار تومان (دانشجویان)

300 هزار توامان (اعضای دوکومومو و TICCIH)

350 هزار تومان (متخصصان و اساتید)

 

ثبت نام تا تاریخ 20 فروردین ماه 1398:

300 هزار تومان (دانشجویان)

350 هزار توامان (اعضای دوکومومو و TICCIH)

400 هزار تومان (متخصصان و اساتید)

 

 برای ثبت نام در کنفرانس لطفا فرم ثبت نام را از اینجا دانلود، تکمیل و به آدرس زیر ارسال نمایید.

هزینه کنفرانس تنها توسط نویسندگانی که چکیده مقاله آنان تایید گردیده است پرداخت خواهد شد. هزینه را به شماره حساب غیر قابل برداشت به نام پردیس هنرهای زیبا نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: ۵۲۲۵۴۳۰۷۵۹ و با شناسه پرداخت ۱۹۰۱۰۶۴۰۶۴۱۸۳ واریز نموده و سپس فیش واریزی را به آدرس زیر ایمیل نمایید.

 icc20.conf@ut.ac.ir