هزینه‌های ثبت‌نام برای شرکت‌کنندگان از ایران:


ثبت نام زود هنگام تا تاریخ 17 اسفندماه 1397:

250 هزار تومان (دانشجویان)

300 هزار تومان (اعضای دوکومومو و TICCIH)

350 هزار تومان (متخصصان و اساتید)

 

ثبت نام تا تاریخ 20 فروردین ماه 1398:

300 هزار تومان (دانشجویان)

350 هزار تومان (اعضای دوکومومو و TICCIH)

400 هزار تومان (متخصصان و اساتید)

 

 برای ثبت نام در کنفرانس لطفا فرم ثبت نام را از اینجا دانلود، تکمیل و به آدرس زیر ارسال نمایید.

هزینه کنفرانس تنها توسط نویسندگانی که چکیده مقاله آنان تایید گردیده است پرداخت خواهد شد. هزینه را به شماره حساب غیر قابل برداشت به نام پردیس هنرهای زیبا (کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم، از معماری تا منظر) نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: ۵۲۲۵۴۳۰۷۵۹ و با شناسه پرداخت ۱۹۰۱۰۶۴۰۶۴۱۸۳ واریز نموده و سپس فیش واریزی را به آدرس زیر ایمیل نمایید. لطفا بر روی فیش واریزی عنوان "کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم، از معماری تا منظر" ذکر شود. در حفظ و نگهداری این فیش کوشا باشید و آن را حتما در اولین روز برگزاری کنفرانس به مسئول مربوط تحویل نمایید. در صورت عدم تحویل فیش واریزی، ثبت نام باطل خواهد شد. 

لازم است نویسندگانی که دانشجو هستند کپی کارت دانشجویی خود را به آدرس ایمیل کنفرانس ارسال نمایند. همچنین می باید در روز برگزاری کنفرانس اصل کارت را همراه داشته و به مسئول مربوطه ارائه نمایند.

 icc20ch.conf@ut.ac.ir