دستورالعمل برای ارائه سایر آثار (برای نمایشگاه)
اگر مایلید که کار خود را در قالب‌های مانند فایل های صوتی و تصویری، مدل های 3D و هر رسانه دیگری که هماهنگ با موضوع کنفرانس است، ارائه دهید، ابتدا باید خلاصه ای از کار خود را به ایمیل کنفرانس ارسال کنید.

خلاصه اثر
خلاصه آثار هنری شما باید اطلاعات زیر را شامل شود:

    • عنوان کار. (حداکثر 65 کاراکتر)
    • اطلاعات مولف (نام، دانشگاه / شرکت / سازمان، آدرس ایمیل، شهر، کشور)
    • یک  تصویر معرف
    • شرح مختصری از کار و مسائل مربوط به آن.
    • شرح مختصری از روش ها و رسانه های مورد استفاده.
    • پیامدها و ارتباط با موضوعات کنفرانس.
    • کلمات کلیدی (بین 4 - 6 کلمه).

هنگامی که خلاصه ارسال شده توسط کمیته علمی بررسی و برای کنفرانس پذیرفته گردید، مراحل بعد ارائه اثر اطلاع رسانی خواهد شد.