چگونگی پرداخت هزینه کنفرانس
1397-12-07
چگونگی پرداخت هزینه کنفرانس

-از نویسندگانی که مقاله آنها مورد پذیرش قرار گرفته است، لازم است حداقل یک نفر در کنفرانس حضور داشته باشد و ثبت نام کامل (همراه با پرداخت کامل هزینه) به عمل آورد. سایر نویسندگان آن مقاله در صورت حضور، هزینه کامل ثبت نام و در صورت عدم حضور لازم است، 70% هزینه ثبت نام را پرداخت نمایند.

- حتما بر روی فیش واریزی عنوان "کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم، از معماری تا منظر" ذکر شود.

-عکس فیش واریز را به آدرس ایمیل icc20ch.conf@gmail.com ارسال نموده و اصل آن را روز برگزاری کنفرانس به مسئول مربوط تحویل دهید.در حفظ و نگهداری این فیش کوشا باشید و آن را حتما در اولین روز برگزاری کنفرانس به مسئول مربوط تحویل نمایید. در صورت عدم تحویل فیش واریزی، ثبت نام باطل خواهد شد.

- مقالات در مجموعه مقالات کنفرانس منتشر خواهد شد و به کلیه نویسندگان مقالات پکیج کنفرانس ارائه خواهد شد.

- برای اطلاع از لیست هزینه ثبت نام به سایت کنفرانس و یا آدرس https://icc20ch.ut.ac.ir/performa?_action=reg مراجعه نمایید.