پیروز حناچی
رئیس کنفرانس و دوکوموموی ایران، شهردار تهران
استاد، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: pirouzhanachi [at] ut.ac.ir
سمیه فدائی نژاد
دبیر کمیته علمی
استادیار، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: sarafadaei [at] ut.ac.ir
هادی نادری
دبیر اجرایی
دبیر دوکومومو ایران
پست الکترونیکی: hnaderi [at] docomomo.ir
کمیته علمی
میترا آزاد
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: m_azad [at] sbu.ac.ir
ایرج اعتصام
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ietessam [at] ut.ac.ir
محمد سعید ایزدی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
پست الکترونیکی: ms.izadi [at] basu.ac.ir
کتایون تقی زاده آذری
عضو کمیته علمی
دانشیار،دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ktaghizad [at] ut.ac.ir
سعید حقیر
عضو کمیته علمی
دانشیار،دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: saeed.haghir [at] ut.ac.ir
شاهین حیدری
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: shheidari [at] ut.ac.ir
محمدحسن خادم زاده
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: khademzade [at] ut.ac.ir
بیژن شافعی
عضو کمیته علمی
دبیر بخش فرهنگی جامعه معماران ایران
پست الکترونیکی: bijan_shafei [at] hotmail.com
سیاوش صابری کاخکی
عضو کمیته علمی
معاون اجرایی موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: s.saberi [at] ut.ac.ir
هدی صدرالاشرافی
عضو کمیته علمی
معمار و مدرس دانشگاه هنر تهران
پست الکترونیکی: h.sadrolashrafi [at] gmail.com
حسن طالبیان
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
معاون سازمان میراث فرهنگی
پست الکترونیکی: mh.talebian [at] gmail.com
محمدمنصور فلامکی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mfalamak [at] ut.ac.ir
سید محسن حبیبی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: smhabibi [at] ut.ac.ir
مینو قره بگلو
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
پست الکترونیکی: m.gharehbaglou [at] tabriziau.ac.ir
حامد کامل نیا
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: kamelnia [at] um.ac.ir
سیمین کریمیان
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: skarimian.msrt94 [at] gmail.com
مصطفی کیانی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران
پست الکترونیکی: mkianie [at] hotmail.com
اصغر محمدمرادی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: m_moradi [at] iust.ac.ir
اسکندر مختاری
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز
پست الکترونیکی: eskandarmokhtari [at] yahoo.com
علیرضا مستغنی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران
پست الکترونیکی: mostaghni [at] art.ac.ir
حامد مظاهریان
عضو کمیته علمی
دانشیار،دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mazaheri [at] ut.ac.ir
آرش مظفری
عضو کمیته علمی
عضو کمیته حفاظت از میراث صنعتی
پست الکترونیکی: arash [at] eba-m.com
محمدجواد مهدوی نژاد
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: mahdavinejad [at] modares.ac.ir
هادی نادری
عضو کمیته علمی
دبیر دوکومومو ایران
پست الکترونیکی: hnaderi [at] docomomo.ir
احد نژاد ابراهیمی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
پست الکترونیکی: ahadebrahimi [at] tabriziau.ac.ir
Yoshiyuki Yamana
عضو کمیته علمی
استاد گروه معماری و مهندسی ساختمان، دانشکده علوم و فناوری، دانشگاه توکیو. عضو دوکوموموی کشور ژاپن
پست الکترونیکی: atelieryamana [at] outlook.jp
Uta Pottgiesser
عضو کمیته علمی
معاون رییس دوکومومو آلمان و استاد دانشگا انتورپ بلژیک
پست الکترونیکی: uta.pottgiesser [at] web.de
Carola S. Neugebauer
عضو کمیته علمی
استاد میراث فرهنگی، دانشکده معماری، دانشگاه آخن
پست الکترونیکی: carola.neugebauer [at] rwth-aachen.de
Mafalda Pacheco
عضو کمیته علمی
عضو دوکوموموی جهانی
پست الکترونیکی: docomomo [at] tecnico.uliseoboa.pt
Norbert Tempel
عضو کمیته علمی
رییس بخش تکنولوژی و مرمت موزه صنعتی LWL و نماینده TICCIH آلمان
پست الکترونیکی: norbert.tempel [at] lwl.org
Anna Weber
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده معماری دانشگاه آخن
پست الکترونیکی: weber [at] gbl.rwth-aachen.de
Ghada Al Slik
عضو کمیته علمی
رییس دوکومومو عراق و استاد دانشکده معماری دانشگاه بغداد
پست الکترونیکی: ghadamrs [at] gmail.com
Ana Tostões
عضو کمیته علمی
رییس دوکوموموی جهانی
پست الکترونیکی: ana.tostoes [at] tecnico.ulisboa.pt
hsiao-wei
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه چانگ یان تایوان
پست الکترونیکی: linhw23 [at] cycu.edu.tw
Hans-Rudolf Meier
عضو کمیته علمی
استاد مرمت و تاریخ مدرسه باهاوس
پست الکترونیکی: hans-rudolf.meier [at] uni-weimar.de
Massimo Preite
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه فلورانس
پست الکترونیکی: preite [at] unifi.it
Helen Lardner
عضو کمیته علمی
معمار و عضو ایکوموس استرالیا
پست الکترونیکی: h.lardner [at] hlcd.com.au
Gabi Dolff-Bonekämper
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تیو برلین آلمان
پست الکترونیکی: g.dolff [at] isr.tu-berlin.de
Uwe Altrock
عضو کمیته علمی
استاد و مدیر گروه برنامه ریزی و بازآفرینی شهری دانشگاه کاسل- آلمان
پست الکترونیکی: altrock [at] asl.uni-kassel.de
کمیته اجرایی
آذر مرتضوی
مسئول دبیرخانه کنفرانس
کارشناس مسئول دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: a.mortazavi [at] ut.ac.ir
محمدرضا محمودی
عضو کمیته اجرایی
دانشجوی دوره دکتری رشته مرمت دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mahmoodi.m [at] ut.ac.ir
معراج شریفی
طراح گرافیک
دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد رشته مرمت شهری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: merajsharifi [at] ut.ac.ir
زهرا نظیری
عضو کمیته اجرایی
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مرمت، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: zahra.naziri [at] ut.ac.ir
لاله رمضانی
عضو کمیته اجرایی
دانشجوی دوره دکتری رشته مرمت دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: laleh.ramezani1 [at] gmail.com
محمدرضا صادقی
عضو کمیته اجرایی
کارشناس ارشد شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: sahandsepanta62 [at] gmail.com
سمانه سماواتی
عضو کمیته اجرایی
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مرمت، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: sama.samavati [at] ut.ac.ir
سید حسن حسینی
عضو کمیته اجرایی
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مرمت، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hoseini.hassan [at] ut.ac.ir