فراخون چکیده مقالات

 

همه متخصصان، اساتید و دانشجویان می‌توانند چکیده مقاله خود را برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی حفاظت از میراث قرن بیستم از معماری تا منظر ارسال نمایند. نویسندگان توجه نمایند که تمامی مقالات کامل باید به زبان انگلیسی ارائه شود. بر همین اساس می توانند از ابتدا چکیده انگلیسی ارسال نمایند.

 

محورهای کنفرانس:

مفاهیم و اصول میراث مدرن و میراث صنعتی؛

ظرفیت‌ها و فرآیندهای حقوقی و قانونی میراث مدرن و میراث صنعتی؛

صنعت گردشگری و اقتصاد فرهنگی در میراث مدرن و میراث صنعتی؛

چشم‌انداز آینده در میراث مدرن و میراث صنعتی؛

تاثیرات و ره آورد قرن بیستم در ایران؛ و

صد سالگی باوهاوس

 

چکیده‌ها به زبان فارسی یا انگلیسی باید بر اساس راهنماهای زیر تهیه و تدوین شوند. موضوع نشست‌های کنفرانس بعد از انتخاب و تأیید چکیده‌ها تعیین می‌شوند. چکیده های انتخابی در مجموعه مقالات کنفرانس چاپ خواهند شد. برای ارسال چکیده مقاله این مراحل را انجام دهید: ابتدا وارد سایت شده و عضو شوید. سپس از بخش ثبت نام، فرم ثبت نام را تکمیل نموده و به آدرس کنفرانس ایمیل نمایید و در آخر از بخش مقالات و پوستر ها، ارسال و پیگیری مقاله را انتخاب نموده و چکیده را بارگزاری نمایید. چکیده های خود را تا تاریخ هفت بهمن ماه 1397 از طریق سایت کنفرانس ارسال نمائید. در صورت داشتن سوالات احتمالی از طریق آدرس زیر مکاتبه نمایید.

هزینه کنفرانس تنها توسط نویسندگانی که چکیده مقاله آنان تایید گردیده است پرداخت خواهد شد. هزینه را به شماره حساب غیر قابل برداشت بنام پردیس هنرهای زیبا نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: ۵۲۲۵۴۳۰۷۵۹ و با شناسه پرداخت ۱۹۰۱۰۶۴۰۶۴۱۸۳ واریز نمایید. و سپس فیش واریزی را به ادرس زیر ایمیل نمایید

icc20ch.conf@ut.ac.ir

دستورالعمل تهیه چکیده مقالات به زبان فارسی

دستورالعمل تهیه چکیده مقالات به زبان انگلیسی