اعتبار کارت دانشجویی نویسندگانی که دانشجو هستند...
1397-12-17
اعتبار کارت دانشجویی نویسندگانی که دانشجو هستند...

در صورتی که اعتبار کارت دانشجویی نویسندگانی که دانشجو هستند، پیش از تاریخ شهریور ماه سال ۹۶ می باشد؛ لازم است همراه با ارسال فیش واریزی، برای ثبت نام در کنفرانس گواهی اشتغال به تحصیل ارائه دهند.