مهلت ارسال فرم ثبت نام کنفرانس
1397-12-07
مهلت ارسال فرم ثبت نام کنفرانس

مهلت ارسال فرم ثبت نام کنفرانس تا پایان روز چهارشنبه مورخ 8 اسفند ماه می باشد. نویسندگان می باید فرم را از آدرس زیر کپی نموده و پس از تکمیل، با فرمت PDF و یا WORD به آدرس icc20ch.conf@gmail.com  ارسال نمایند.

آدرس جهت دانلود فرم ثبت نام:  https://icc20ch.ut.ac.ir/page_916.html