نکات مهم درباره ثبت نام و پرداخت هزینه کنفرانس
1397-12-06

- لازم است نویسنده مقاله (نویسنده مسئول و سایر نویسندگان) فرم ثبت نام را که به ایمیل نویسنده اصلی مقاله ارسال گردیده تکمیل نموده و تا پایان روز چهارشنبه 8 اسفند ماه به آدرس ایمیل دبیرخانه ارسال نمایند.

- از نویسندگانی که مقاله آنها مورد پذیرش قرار گرفته است، لازم است حداقل یک نفر در کنفرانس حضور داشته باشد و ثبت نام کامل (همراه با پرداخت کامل هزینه) به عمل آورد. سایر نویسندگان آن مقاله در صورت حضور، هزینه کامل ثبت نام و در صورت عدم حضور لازم است، 70% هزینه ثبت نام را پرداخت نمایند.

- مقالات در مجموعه مقالات کنفرانس منتشر خواهد شد و به کلیه نویسندگان مقالات پکیج کنفرانس ارائه خواهد شد.

- برای اطلاع از لیست هزینه ثبت نام به سایت کنفرانس مراجعه نمایید.